آئین تکریم نکوداشت خیرین و توزیع ۸۰۰ سری جهیزیه به زوجهای جوان +تصاویر

آئین تکریم نکوداشت خیرین و توزیع ۸۰۰ سری جهیزیه به زوجهای جوان +تصاویر

آئین تکریم نکوداشت خیرین و توزیع ۸۰۰ سری جهیزیه به زوجهای جوان در حسینیه ثارالله سپاه نبی اکرم(ص)