آب شرب کرمانشاه بسیار با کیفیت است/ در حد استاندارهای آب معدنی

آب شرب کرمانشاه بسیار با کیفیت است/ در حد استاندارهای آب معدنی

به گزارش خبرنگار لوتوس پرس در نشست مدیرعامل آبفا استان با خبرنگاران به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار، در خصوص وضعیت آب کرمانشاه، منابع تامین آب و کیفیت آب و نحوه خدمات رسانی به هم استانی های گرامی مطالب  حائز اهمیتی را عنوان کرد.

داوودی در خصوص کیفیت آب کرمانشاه گفت که آب کرمانشاه یکی از با کیفیت ترین آب ها است چیزی نزدیک به آب معدنی که حاوی املاح معدنی مورد نیاز برای انسان می باشد