آغاز به کارگشتهای ویژه پلیس آگاهی

آغاز به کارگشتهای ویژه پلیس آگاهی

در اولین روز هفته انتظامی کشور با حضور سردار رضایی جانشین فراجا و سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا گشت های ویژه پلیس آگاهی در ۱۱ استان کشور با هدف مقابله قاطعانه با هنجارشکنان و رعایت حقوق شهروندی آغاز به کار کردند.