آیا بریکس می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند؟ حشمت الله فلاحت پیشه کارشناس سیاست خارجی و نماینده سابق مجلس با اشاره به عضویت ایران در بریکس و تاثیر آن در ابعاد اقتصادی ایران، به می‌گوید: 

آیا بریکس می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند؟

حشمت الله فلاحت پیشه کارشناس سیاست خارجی و نماینده سابق مجلس با اشاره به عضویت ایران در بریکس و تاثیر آن در ابعاد اقتصادی ایران، به می‌گوید:

 گروه بریکس یکی از موثرترین سازوکارهای نومنطقه گرایانه در دنیای امروز است و عضویت در این گروه نیز می‌تواند یک دستاورد مهم تلقی شود به شرطی که کشور بتواند در آینده از ظرفیت های این گروه استفاده کند.

 بریکس سعی دارد تا اقتدار دلار و یورو را کم کند و سازوکارهای استعماری گذشته را تا حدی دور بزند و این موضوعات امکانات تازه ای را برای ایران فراهم می‌کند. اما تا وقتی که تنش های ایران باقی است و در لیست سیاه fatf قرار دارد، اعضای بریکس بهانه ای برای عدم همکاری با ایران را دارند.

 انتظار اینکه مجموعه بریکس برای مقابله با تحریم همکاری کند، دور از انتظار است. زیرا در اولین درخواست های ایران برای عضویت در بریکس هم آمده است که بریکس به دنبال گسترش مناسباتش است و از ایران می‌خواهد که چالش‌هایش در حوزه بین المللی را رفع کند./ اصلاحات نیوز