ابهام در مورد شرکت کنندگان در انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد معاون محترم سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه:

ابهام در مورد شرکت کنندگان در انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد

معاون محترم سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه

همانطور که مستحضرید اخیرا انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد همزمان در سراسر کشور برگزار شد. بالنده شدن جامعه مدنی یکی از دستاوردهای دولت آقای خاتمی که به یادگار مانده است. اکنون پس از گذشت سال ها فعالیت سمن ها وضعیت آنها به گونه ای است که مورد اعتماد مردم هستند و برخی از وظایف دولت به آنها سپرده شده و در کل خدمات ارزنده ای در کشور ارائه داده اند.

دولت های مستقر همیشه در ازدیاد یا کاهش فعالیت سمن ها نقش داشته اند معمولا دولت های اصولگرا با عنایت به عدم اعتقاد به نقش و حضور حداکثری مردم در صحنه جامعه نقش سمن ها را کمرنگ می کنند اما در برخی از موارد که تاکید آیین نامه ای و قانونی دارد ناچارا باید بدان تن دهند. اخیرا انتخابات شورای توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد که در مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۲ برگزار گردید با اما و اگرهایی روبرو شد که جای تامل دارد.

بر اساس آیین نامه اجرایی انتخابات مذکور، شرط ورود به انتخابات دارا بودن مجوز فعالیت از وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری هاست اما بر اساس اخبار کاملا موثق تعدای از حضار و رای دهندگان از اعضای سمن هایی بودند که مجوز آنها از نهادهایی غیر از وزارت کشور صادر شده بود. که صحت انتخابات را زیر سئوال می برد. لذا بر اساس  قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مقتضی است اسامی رای دهندگان و مجوز سمن هایی که در این انتخابات شرکت کردند را منتشر نموده و ابهامات موجود را بر طرف نمایید.