از تعاملات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی استقبال می کنیم استاندار کرمانشاه در دیدار استاندار دیالی عراق

از تعاملات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی استقبال می کنیم

استاندار کرمانشاه با تاکید بر ضرورت ۲۴ ساعته شدن تردد از مرز خسروی در ایام اربعین، خواستار افزایش ظرفیت‌های همکاری بین دو استان شد.

صحرایی همچنین از سابقه تعامل مردم دو استان‌ یاد کرد و گفت: مردم فارغ از مرزهای جغرافیایی، سالیان سال با یکدیگر تعامل داشته‌اند.

استاندار کرمانشاه از افزایش تعاملات در همه زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی بین دو استان کرمانشاه و دیالی استقبال کرد.

صحرایی تردد زوار اربعین از مرز خسروی را یکی از درگاه‌های مهم برای افزایش تعاملات بین کرمانشاه و دیالی دانست و عنوان کرد: در کنار تعاملات بازرگانی و اقتصادی باید در ایام اربعین از برکات مادی و معنوی تردد زوار برای دو استان استفاده کنیم.

صحرایی با اشاره به اینکه تسهیل تردد زوار از مرز خسروی برای ایام اربعین ضروری است، به بیان چند پیشنهاد در این زمینه پرداخت که ۲۴ ساعته شدن مرز خسروی و افزایش گیت ها و ظرفیت عبور از مهمترین آنها بود. وی تاکید کرد: محدودیت ساعت تردد از مرز خسروی، باعث تراکم جمعیت در مرز و دشوار شدن کار دو طرف خواهد شد.

استاندار کرمانشاه اضافه کرد: تقاضا داریم زیرساخت‌ها در سمت عراق بهبود یابد و گیت‌های مرزی به تعداد قابل قبولی افزایش یابد.

وی‌ افزود: در بعد تامین امنیت زوار نیز اگرچه نگرانی وجود ندارد، اما آماده هرگونه همکاری در حوزه امنیتی انتظامی هستیم.