استاندار سابق کرمانشاه مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزرات کشور شد.

استاندار سابق کرمانشاه مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزرات کشور شد.

وزیر کشور در احکامی ، «مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان»، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت و رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور را منصوب کرد.

سردار احمد وحیدی آقایان سردار بهمن امیری مقدم  استاندار سابق کرمانشاه را به عنوان «مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان»، اصغر بلوکیان را به عنوان مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت و مهدی عارف پور مدیرکل بازرسی سناد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عنوان رئیس مرکز مدیریت و امور بازرسی وزارت کشور منصوب کرد.