امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه رازی و تعدادی از دانشگاههای عراق

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه رازی و تعدادی از دانشگاههای عراق

در جریان سفر رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه به عراق، چندین تفاهم‌نامه همکاری میان این دانشگاه و دانشگاههای عراقی به امضا رسید.