انتخاب نمایندگان سازمانهای مردم نهاد استان در شورای «توسعه و حمایت» برگزار شد

انتخاب نمایندگان سازمانهای مردم نهاد استان در شورای «توسعه و حمایت» برگزار شد

انتخاب نمایندگان سازمانهای مردم نهاد استان در شورای توسعه و حمایت امروز ۲۹ آبان ماه به ریاست حمید خسروی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و با حضور مدیران تشکل های رسمی مردم نهاد استان کرمانشاه تشکیل شد.
در این نشست پس از برگزاری انتخابات، محمد رضا منتظریانی مدیرعامل تشکل مردم نهاد انجمن رسانه با ۲۹ رای و مهدی امیری مدیرعامل تشکل مردم نهاد افرای سبز با ۲۲ رای بعنوان نماینده تشکل‌های مردم نهاد استان برگزیده شدند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان، مدیرکل محیط زیست استان و نماینده بهزیستی از اعضای شورای توسعه و حمایت بعنوان هیأت اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات در جلسه حضور داشتند.