انتصاب مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان کرمانشاه

انتصاب مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان کرمانشاه

انتصاب مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان کرمانشاه طی حکمی از سوی دکتر مجید چگنی؛ معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، جناب آقای “ناصر حسینی” به عنوان «مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گاز استان کرمانشاه» منصوب شد.