اوضاع اسفبار طلاق در کشور و کرمانشاه متاسفانه در کرمانشاه در ازای هر واقعه ازدواج یک طلاق ثبت می شود

اوضاع اسفبار طلاق در کشور و کرمانشاه

متاسفانه در کرمانشاه در برابر هر ازدواج یک طلاق ثبت می شود که در نوبه خود رکورد بی نظیری است.

داده های موجود در سایت سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری به شدت افزایش یافته است.

از ابتدای سال تاکنون ٧٩٢۶٠ ازدواج و ٣٧٧٠١ طلاق ثبت شده که نسبت طلاق به ازدواج را به عدد ۴٧/۵ درصد رسانده است.

نسبت طلاق به ازدواج در استان‌هایی چون البرز، مازندران، سمنان، تهران و مرکزی بحرانی‌تر از سایر نقاط کشور است.

در ١٢ استان کشور به ازای هر دو ازدواج حداقل یک طلاق ثبت شد.

مسئولین گرامی استان یکی از مهمترین جنبه های مدیریت خوب می تواند کاهش آسیب های اجتماعی باشد. آمار پنجاه درصدی طلاق در کرمانشاه بسیار نگران کننده است.

با توجه به اینکه استاندار کرمانشاه تحصیل کرده جامعه شناسی سیاسی است از وی انتظار بیشتری می رود که به موضوع آسیب های اجتماعی جدی تر  بپردازد.