بازدید استاندار کرمانشاه و معاون وزیر از پروژه بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی

بازدید استاندار کرمانشاه و معاون وزیر از پروژه بیمارستان ۵۵۰ تختخوابی

این پروژه مهم چندین سال است که در شرایط رکود و پیشرفت کند قرار دارد اما بتازگی، حمایت ها برای تحرک بیشتر در آن آغاز شده است و اکنون کارگاه کاملا فعال است.