بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان از بخش هلشی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه به منظور بررسی وضعیت و رفع مشکلات بخش هلشی در حوزه گاز، از این بخش بازدید کرد

بازدید مدیرعامل شرکت گاز استان از بخش هلشی

ناصر حسینی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه به همراه جمعی از مسئولین شرکت گاز به منظور بررسی آخرین وضعیت گازرسانی در بخش هلشی و رفع مشکلات موجود در حوزه گاز از این بخش بازدید کرد.

در این بازدید به دستور مدیرعامل شرکت گاز استان مقرر شد در جهت رفع عمده مشکل این منطقه که شبکه و علمک های ناقص و جامانده در جریان گازرسانی های گذشته است ، یک پیمانکار تعیین و مشکل مذکور مرتفع گردد .

کمبود نیروی انسانی، کمبود ماشین امداد و کمبود ابزارهای تعمیراتی از دیگر مشکلات بخش هلشی بود که با قول مساعد و دستور حسینی مقرر شد تمامی مشکلات مذکور بررسی و حل شود.

همچنین مدیرعامل شرکت گاز از چند روستا و پروژه گازرسانی در حال اجرای منطقه بازدید کرد و در جریان آخرین روند پیشرفت این پروژه ها و مشکلات و درخواست های پیمانکاران قرار گرفت.