بازدید مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه از بیمارستان حضرت معصومه (س)

بازدید مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه از بیمارستان حضرت معصومه (س)

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه : دکتر میثم حجتی پور در راستای بازدیدهای ادواری از واحد های تابعه و نظارت بر عملکرد کارکنان، در بیمارستان حضرت معصومه (س) حضور یافت.

در این بازدید دکتر ناقوسی مدیر کل درمان مستقیم سازمان نیز حضور داشتند و از نزدیک با همکاران دیدار و گفتگو کردند.