برخورد جدی پلیس با رانندگان تولید کننده صدای ناهنجار

برخورد جدی پلیس با رانندگان تولید کننده صدای ناهنجار

رئیس پلیس راهور استان ” سرهنگ محمد حیدری ” اظهار داشت : تعدد ۵۴ دستگاه خودرو هنجار شکن که با دستکاری اگزوز تولید صدای ناهنجار و یا نصب انواع کیت های تولید صدا در اگزوز خودرو باعث تولید و ایجاد آلودگی شنیداری و دیداری و انجام حرکات مخاطره آمیز زمینه نارضایتی شهروندان وسلب آسایش عمومی وبی نظمی در معابر را بوجود آورده بودند، با پشتیبانی دادستان محترم کرمانشاه به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف شدند. وی ادامه داد : در اجرای این طرح در صورت رویت هر گونه ایجاد صدای ناهنجار و آلودگی صوتی توسط رانندگان علاوه بر توقیف سیستمی ، اعمال قانون ، معرفی به مراجع قضایی واعمال محرومیت وثبت نمره منفی ، خودرو به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف ،بعد از پرداخت انواع خلافی ، عوارض و مالیات و شرکت در کلاسهای آموزشی پلیس راهور فرایند ترخیص امکان پذیر می گردد. وی در پایان از شهروندان درخواست نمود در صورت رویت خودروهایی که دارای اوصاف فوق الاشاره هستند مراتب را با تلفن ۱۲۰ به پلیس راهوراطلاع دهند.