بزرگترین” بیمارستان سرطان” غرب کشور که قرار بود پاییز امسال افتتاح شود به سال آینده موکول شد

بزرگترین” بیمارستان سرطان” غرب کشور که قرار بود پاییز امسال افتتاح شود به سال آینده موکول شد

رییس دانشگاه علوم پزشکی در مهر ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که بیمارستان سرطان غرب کشور پاییز امسال افتتاح خواهد شد.

اما پس از گذشت حدود ۴ ماه از قول افتتاح بیمارستان بر اساس خبر ایسنا(۷ بهمن ۱۴۰۲)معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به پیشرفت ۹۹ درصدی بیمارستان در حال ساخت سرطان کرمانشاه، گفت: به محض تحویل پروژه، کار نصب تجهیزات آغاز شده و پروژه ظرف دو ماه آماده بهره برداری می شود. بر این اساس کار افتتاح این بیمارستان مهم به دلیل عدم تحقق تنها ۱ درصد از تعهدات پیمانکار به تعویق افتاده است.

 صادق کریمی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص آخرین روند ساخت بیمارستان سرطان کرمانشاه بعنوان بزرگترین بیمارستان سرطان غرب کشور، گفت: تنها بخشی از کارهای جزیی این پروژه مانده و از پیمانکار خواسته ایم هرچه سریعتر کار را انجام داده و پروژه را تحویل دهند. وی افزود: به محض تحویل پروژه توسط پیمانکار، کار نصب تجهیزات آغاز شده و پروژه نهایتا ظرف دو ماه به بهره برداری می رسد.

ان شاالله پایان فرودین و اوایل اردیبهشت منظر افتتاح این بیمارستان هستیم.