بعد از سال ۹۷ مشارکت بالا مردم در انتخابات از دستور کار خارج شد

بعد از سال ۹۷ مشارکت بالا مردم در انتخابات از دستور کار خارج شد

بعد از سال ۹۷ و محدود و بسته تر شدن دایره انتخابات مردم و اعمال نظارت استصوابی و… مشارکت حداکثری در انتخابات از دستورکار خارج شد. تفاوت بین انتخابات پیشا ۹۷ و پسا ۹۷ مشارکت در انتخابات است.

یعنی تا قبل از سال ۹۸ رای مردم حق الناس بود و همه مردم حتی کسانیکه با نظام مخالف بودند را نیز به شرکت در انتخابات دعوت می کردند.

اما پس از سال ۹۸ در عمل خارج کردن حضور حداکثری مردم از جریان انتخابات، نهایتا خود را در سال ۱۴۰۰ با حذف آقای لاریجانی از جریان انتخابات نشان داد.

جامعه نسبت به انتخابات ناامید است. جامعه نسبت به اصلاحات کاملا نا امید است اما به این معنی نیست که جامعه اصلاحلات را خوب می داندبلکه معتقد است با این روند از دست اصلاح طلبان کاری بر نمی آید.

«بایسته های اصلاح طلبی در ایران امروز» 

کنگره انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها