بیانیه جمعی از فعالان مدنی کرمانشاه در خصوص برخی شبهات در عملکرد و تصمیم گیری های مسئولین استان

بیانیه جمعی از فعالان مدنی کرمانشاه در خصوص برخی شبهات در عملکرد و تصمیم گیری های مسئولین استان

ساختار معیوب، مدیریت نامطلوب و انحصار قدرت و ثروت، موجب گردیده است تا جامعه در همه عرصه ها با وضعیتی نابهنجار و اسفناک روبرو شود و هر روز بر دامنه فقر و فلاکت و پریشان حالی آن افزوده گردد. در استان کرمانشاه این  نابسامانی ها به اوج خود رسیده است.
اخیرا پاره ای تصمیم گیری ها و انعقاد برخی قراردادهای غیر شفاف در استان باعث گردیده تا شبهاتی در اذهان ایجاد و موجب شکل گیری فضایی ناخوشایند و تردید آمیز در افکار عمومی شود.
لذا ما امضاء کنندگان این بیانیه  ضمن اعتراض به سوء مدیریت حاکم بر استان، به استناد قوانین موجود، از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  و قانون برگزاری مناقصات،  مواردی را جهت شفاف سازی و پاسخگویی اعلام می داریم. ما وظیفه ای را که در قبال جامعه بر دوش خویش احساس می کنیم، در این رابطه، با بیان آنچه می آید به جا آورده ایم  و امیدواریم مسئولین مربوطه نیزمسئولیت خویش در پاسخگویی، روشنگری و ابهام زدایی را انجام دهند.
یک : اخبار حکایت از آن دارد، اخیرا تفاهم نامه ای بین استاندار کرمانشاه، قرار گاه امام حسن مجتبی(ع) وآقای بخشی پور رئیس مجمع نمایندگان استان، با هدف محرومیت زدایی و با عنوان سرمایه گذاری  در خصوص اجرای پروژه های متعدد، منعقد گردیده است. شرط تحقق اجرای پروژه ها از سوی نماینده مذکور، تامین اعتبار از سوی دستگاه ها و سازمان های دولتی در استان عنوان گردیده است. در این خصوص پرسش  ها و ابهاماتی قابل طرح است:
* در این تفاهم نامه آیا محل تامین اعتبار دستگاه ها و سازمان های دولتی، برای اجرای طرح ها و پروژه ها، از محل بودجه مصوب سالانه است، یا بودجه ای خارج از آن در اختیار دستگاه ها برای پرداخت به این قرارگاه قرار خواهد گرفت ؟
** اگر قرار گاه مذکور دارای سهم آورده می باشد، این سهم چه میزان است؟
*** قرارگاه مذکور برای اجرای پروژه ها از شرکت های زیر مجموعه خویش بهره می گیرد یا از شرکت ها و پیمانکاران خصوصی؟
بر فرض اول، آیا واگذاری طرح ها و پروژه ها به یک قرارگاه غیر خصوصی به مفهوم حذف شرکت ها و پیمانکاران خصوصی از عرصه فعالیت نیست؟
بر فرض دوم ، واسطه گری قرارگاه  در این میان چه معنی و سودی می تواند داشته باشد؟ وقتی نهادها و سازمان ها خود اعتبار پروژه ها را تامین می کنند، چرا نباید خود بدون واسطه و مستقیما نسبت به اجرای برنامه ها و پروژه های  خود اقدام کنند ؟
**** در این تفاهم نامه نقش حقوقی یا حقیقی آقای بخشی پور کدام گزینه است، رئیس مجمع نمایندگان استان، یا رئیس انجمن شرکت های مهندسی عمرانی؟  و در نهایت، مراحل  قانونی مناقصه طبق قانون چگونه طی شده است؟
دو:  اخیرا جلسه ای با حضور آقای مصری، استاندارمحترم  و مدیر عامل صندوق بیمه روستائیان و عشایر برگزار گردیده  و در آن تصمیم گرفته شده است که این صندوق، مبلغ   ۵ هزار میلیارد تومان  در زمینه بخش های صنعت نفت،  پتروشیمی و کشاورزی، سرمایه گذاری نماید. در حالی که مناطق روستایی  و عشایری مناطق محروم به شمار می آیند، چگونه است که در این رابطه بین قرار گاه امام حسن مجتبی(ع) و صندوق بیمه مناطق روستایی، هماهنگی وجود ندارد؟ جدای از آن سرمایه گذاری صندوق مذکور در بخش پتروشیمی و و صنعت نفت چه مفهومی می تواند داشته باشد؟
سه:  طبق آماری که منتشر گردیده آمار بیکاری استان ۵/۲ درصد کاهش یافته و از رتبه ۱۵ کشور به رتبه ۱۰ صعود نموده است. در این خصوص نیز پرسش ها و تردیدهایی وجود دارد که باید به آنان پاسخ های قانع کننده داده شود:
این کاهش قابل توجه بیکاری، در نتیجه کدام سرمایه گذاری داخلی و یا خارجی به دست آمده است؟ سرمایه گذاری ها و یا اشتغال زایی ها، به تفکیک در چه بخش های صورت گرفته است، در بخش تولید یا در بخش خدمات؟  مشخص شود در بخش تولید، سهم بخش کشاورزی و سهم بخش صنعت، هر کدام به چه میزان بوده است؟ تحصیلات ، تخصص و مهارت افراد به کار گرفته شده در چه سطحی است و میزان پایداری و امنیت شغل های ایجاد شده  چه حدود است؟
آمار دهندگان باید به طور شفاف،  نام و موضوع پروژه ها، طرح ها و برنامه هایی که موجب این اشتغالزایی ها شده اند را دراختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار دهند.
با توجه به اینکه استان  دچار شاخص فلاکت است. آیا با این کاهش چشمگیر و خیره کننده، استان از وضعیت فلاکت خارج گردیده است؟
چهارم:  متاسفانه علیرغم رشد بی رویه تورم و گران شده اقلام مورد نیاز کشاورزان و با وجود اینکه دولت وعده خرید گندم با قیمت بالاتری را داده بود،  گویا قیمت گندم از قرار هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام گردیده، بی تردید نسبت چنین افزایش اندکی با رشد بالای نرخ تورم،  وضعیت معیشتی و تداوم فعالیت کشاورزان و گندم کاران را با مشکل جدی و بحرانی مواجه خواهد کرد.

ضرورت دارد در این رابطه نیز اقدامی موثر صورت پذیرد.
آنچه ذکر شد تنها بخشی از پرسش هایی است که به علت سوء مدیریت، عدم شفافیت و…شبهه آفریده و در این مجال طرح گردید ه است و گر نه  فقر و فلاکت ملموس و فاجعه بار کنونی نتیجه  بی تدبیری ها، تصمیم گیری های غیر اصولی و مدیریت های ناکارآمدی است  که جامعه را گرفتار خود ساخته است.
امضاء کنندگان :
پیرصاحب عرفان  ، تجری شهاب ، سهرابی مهربان ، صفری ایوب ، صمدی حمیدرضا ،عزیزی فر سیمین ، فتاحی ابراهیم ، فتاحیان مهدی ، محمدی نوشین ، مهدوی چشمه گچی حسنعلی ، نریمانی صمد ، نوروزی مهدی ، وکیلی غلامرضا  ،