بیش از ۴۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق در قصرشیرین کشف شد

بیش از ۴۷۰۰ لیتر سوخت قاچاق در قصرشیرین کشف شد

ماموران پلیس امنیت اقتصادی در عملیات هایی جداگانه موفق به کشف ۴ هزار و ۷۶۰ لیتر سوخت قاچاق شامل گازوئیل و بنزین به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در قصرشیرین شدند.

ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین گشتزنی در محدوده گمرک پرویزخان موفق به شناسایی ۱۸ دستگاه خودرو حامل سوخت قاچاق شده و ضمن متوقف کردن آن ها، نسبت به انجام بازرسی های لازم اقدام کردند.

در بازرسی های انجام گرفته از خودروهای توقیفی، ۴ هزارو ۷۶۰ لیتر سوخت قاچاق شامل ۴ هزارو ۶۵۰ لیتر گازوئیل و ۱۱۰ لیتر بنزین به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کشف شد.

در این راستا پرونده هایی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شد.