بی رحمی بی سابقه و استثنایی دولت انقلابی در حق ملت حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین اسلام آبادغرب مطرح کرد

بی رحمی بی سابقه و استثنایی دولت انقلابی در حق ملت

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده پیشین مجلس در تویئتی نوشت:

این دولت و مجلس، بیش از ۲۰ مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده است. مالیات برملک،اجاره،خودرو،کارتخوان،قبوض، انتقال پول،افزایش عوارض و هزینه های مختلف خدمات دولتی و البته فیلتر شکن. این بی رحمی در تاریخ این ملت و در میان اغلب کشورهای دنیا بی سابقه است.