تأمین زیرساخت‌های ارتباطی شعب اخذ رأی شهرستان کرمانشاه

تأمین زیرساخت‌های ارتباطی شعب اخذ رأی شهرستان کرمانشاه

جلسه تأمین زیرساخت‌های ارتباطی شعب اخذ رأی شهرستان کرمانشاه به ریاست محمدرضا آمویی فرماندار کرمانشاه در سالن جلسات شهید باهنر فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، شرکت ارتباطات زیرساخت و مخابرات منطقه کرمانشاه برگزار شد، پوشش شبکه اینترنت تمامی شعب اخذ رإی شهرستان کرمانشاه بررسی شد.