تاکنون شهرداری هیچ شهرستانی اقدام به ایجاد میدان میوه و تره بار نکرده است روستابازار باید در همه شهرستانهای استان فعال شود

تاکنون شهرداری هیچ شهرستانی اقدام به ایجاد میدان میوه و تره بار نکرده است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با انتقاد از شهرداریهای استان گفت که تاکنون هیچ یک از شهرداریهای شهرستان های استان اقدام به ایجاد میادین میوه و تره بار نکرده است که طبق قانون باید این اقدام هرچه سریعتر انجام شود.