تصاویر شهدای فراجا در حادثه تروریستی کرمان

تصاویر شهدای فراجا در حادثه تروریستی کرمان

ستوانیکم «رضا مداح»، ستوانیکم «محمد پورشیخ علی» و سرهنگ دوم «مهدی علوی» سه شهید انتظامی این حادثه تروریستی هستند.

تعدادی دیگر از مأموران پلیس مجروح و هم‌اکنون در مرکز درمانی هستند و احتمال اینکه آمار شهدای پلیس افزایش پیدا کند وجود دارد.