تعویض پوشش ۲۳ کیلومتر از خط لوله نفت خام نفت شهر سلحشور مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه غرب:

تعویض پوشش ۲۳ کیلومتر از خط لوله نفت خام نفت شهر

 

تاکنون تعویض پوشش سه کیلومتر از این خط در محدوده پاطاق تا کرمانشاه انجام شده و تعویض پوشش هفت کیلومتر آن نیز از ابتدای خط تا کیلومتر هفت در حال برگزاری مناقصه است و باقی مانده پروژه نیز در دست بررسی و پیگیری است.

اکسپوز نمودن این منیفولد‌ها در راستای اجرای دستورات مدیر خطوط لوله و برای جلوگیری از خوردگی، آلودگی خاک، رویت نشتی احتمالی و همچنین سهولت کار نیرو‌های بهره بردار در دستور کار قرار گرفته است.

این پروژه تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پیش بینی می‌شود تا پایان مهرماه سال جاری به اتمام برسد .