تغییر تعرفه گاز بهاء در سال ۱۴۰۲

تغییر تعرفه گاز بهاء در سال ۱۴۰۲

قابل توجه مشترکین محترم گاز طبیعی

💢 به اطلاع می رساند با توجه به تغییر الگوی مصرف گاز طبیعی از ابتدای سال ۱۴۰۲ صورتحساب مصرف کنندگان به شرح ذیل بر اساس تعرفه های جدید محاسبه و مبلغ بستانکاری در صورتحساب مشترکین اعمال خواهد شد.

❇️ مشترکین بخش خانگی( شامل خانگی گرمایشی، خانگی سرمایشی و خانگی ترکیبی)

❇️ تعرفه مشترکین کسب و خدمات (تجاری)، کسب و خدمات ویژه، تولید کالا و طبخ غذا، هتل ها، مسافرخانه ها، اماکن اقامتی، اماکن تفریحی و گردشگری و انواع آجر، معادل تعرفه بخش صنعتی خواهد بود.

❇️ گازبهاء افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی تا سقف مصارف سه پلکان اول رایگان و آنان صرفا گاز بهاء مصارف مازاد بر پلکان سوم را پرداخت خواهند نمود.

مشترکان گرامی می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به لینک زیر

 

 https://b2n.ir/d57925 

مراجعه نمایند.

⭕️ ضروری است مشترکین محترم نسبت به مدیریت مصارف خود اقدامات لازم را به عمل آوردند.