تنظیم تفاهم نامه همکاری ورزش و جوانان استان با کانون پرورش فکری کوذکان و نوجوانان

تنظیم تفاهم نامه همکاری ورزش و جوانان استان با کانون پرورش فکری کوذکان و نوجوانان

نشست هم اندیشی سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و کارشناسان این حوزه با مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان صورت گرفت.

️ شایان ذکر است در این نشست مطالبی در خصوص مجمع خیرین ازدواج و تنظیم تفاهم نامه همکاری به جهت هم افزایی برنامه های اوقات فراغت و ..‌. بحث و بررسی گردید .