ثبت‌نام نهایی انتخابات «الکترونیکی» برگزار می‌شود

ثبت‌نام نهایی انتخابات «الکترونیکی» برگزار می‌شود

سخنگوی ستاد انتخابات کشور:

ثبت‌نام نهایی از داوطلبان انتخابات از روز ۲۷ مهر تا ۳ آبان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

در حال حاضر، مراجع شش‌گانه در حال بررسی اعتراض دوطلبانی هستند که مدارک آنها به تایید نرسیده است.

حدود ۱۲۰۰ نماینده ادوار مجلس در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند که همه طیف های سیاسی در بین آنها وجود دارند.

داوطلبان در مرحله ثبت‌نام نهایی انتخابات باید پرسشنامه‌ای را تکیمل کنند که امکان ویرایش آن وجود ندارد.