جلسه بررسی وضعیت شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد اداره کل ارشاد استان برگزار شد

جلسه بررسی وضعیت شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد اداره کل ارشاد استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، جلسه بررسی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد اداره کل به ریاست جلالی سرپرست، و با حضور معاونین و کارشناسان مربوطه برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی وضعیت ماه های گذشته، دستورات لازم جهت بهبود عملکرد کارکنان و حصول نتایج مورد انتظار صادر شد.