جلسه ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاه برگزار شد

جلسه ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاه برگزار شد

جلسه ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاه به ریاست محمدرضا آمویی فرماندار کرمانشاه و با حضور معاونان فرماندار و روسای کمیته‌های ستاد انتخابات در سالن جلسات شهید رجایی فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه روسای کمیته‌های ستاد انتخابات شهرستان کرمانشاه گزارش اقدامات انجام شده را ارائه کردند.