جلسه هم اندیشی برای رفع مشکلات قایقران های کرمانشاهی

جلسه هم اندیشی برای رفع مشکلات قایقران های کرمانشاهی

جلسه هم اندیشی به جهت رفع مشکلات قایقرانان کرمانشاهی حاضر در اردوی تیم ملی  اعزامی به مسابقات آسیایی در محل فدراسیون قایقرانی صورت گرفت.

در این جلسه  منوچهر حاتمی مدیر کل اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه ، فرهمند سال افزون معاونت امور ورزش ، مجتبی همتیان مشاور مدیر کل ، محمد صدیق حشمتیان ریاست هیات قایقرانی  ، امیر فتاح پور ، شهلا بهروزی راد و نادیا تالانک حضور داشتند.