جناب استاندار لطفا در خصوص این واگذاری به موسسه مولی الموحدین بصورت شفاف به مردم توضیح دهید

جناب استاندار لطفا در خصوص این واگذاری به موسسه مولی الموحدین بصورت شفاف به مردم توضیح دهید

حیات غرب:

محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه از توافق اولیه برای اجرای طرح باغ مدرن ۶۵۰ هکتاری توسط هلدینگ سرمایه گذاری ماهان در قصرشیرین خبر داد وگفت :منطقه آزاد قصرشیرین با ۷۲۰۰ هکتار وسعت، یک بستر مناسب و استثنایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف است‌.

وی با استقبال از سرمایه گذاری مجموعه خصوصی شرکت ماهان در طرح باغ مدرن در منطقه قصرشیرین عنوان کرد: در فاز اول این طرح ۶۵۰ هکتار باغ مدرن اجرا خواهد شد .

شرکت ماهان و موسسه خیریه مولی الموحدین در زمان آقای بازوند به دنبال استفاده از این رانت و برنامه بود . ولی مدیران سابق چون می دانستند آورده ای برای استان به همراه ندارد و تضمینی برای عملیاتی شدن کامل پروژه همچون طرحهای دیگر ، وجود ندارد ، از واگذاری منابع ملی به این شرکت خصوصی خود داری کردند .

چرا آقای استاندار بصورت شفاف اعلام نمی کنند ، بر اساس کدام مراحل قانونی منابع ملی را به این شرکت خصوصی ومی خواهند واگذار کنند ؟ آیا رقابتی در کار بوده است ؟ این نوع واگذاری چه سودی برای مردم منطقه و استان به همراه دارد ؟ چرا به جای این نوع واگذاریها از این منابع طبیعی برای ایجاد ثروت و دارائی برای مردم محروم منطقه و فارغ التحصیلان استفاده نمی کنند ؟ چرا هیچ خبری از فر آیندی این واگذاری منتشر نشده است ؟

طرح ۵۰۰۰ هکتاری بنیاد چه مشکلی را جز کار فصلی از مردم منطقه حل کرد؟آیا توانست جمعیت قصر شیرین اضافه کند ؟ آیا آن طرح توانست قدمی در راه توسعه آن شهرستان بردارد ؟

در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز ۱۰ هزار هکتار به سازمان اتکا یا سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح که یک هلدینگ تحت مالکیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است، واگذار کرده بودند .خیلی تلاش شد از آن واگذاری به یک شرکت خصوصی بدون ترک تشریفات جلو گیری شود . ولی متاسفانه وسوسه اشتغالزایی برای مسئولین باعث شد سودی از آن واگذاری نصیب مردم نشود .