حضور حضرت آیت الله امان الله نریمانی نماینده محترم مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه

حضور حضرت آیت الله امان الله نریمانی نماینده محترم مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه

حضور حضرت آیت الله امان الله نریمانی نماینده محترم مردم استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه