حکم انتصاب شوهر به همسر

حکم انتصاب شوهر به همسر

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور، حبیبه طاهری همسر خود را به عنوان مدیرکل تامین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران منصوب نمود.