خلاصه آمار وقایع حیاتی ثبت شده در ثبت احوال استان کرمانشاه مربوط به هفت ماهه اول سال ۱۴۰۲

خلاصه آمار وقایع حیاتی ثبت شده در ثبت احوال استان کرمانشاه مربوط به هفت ماهه اول سال ۱۴۰۲

خلاصه آمار وقایع حیاتی ثبت شده در ثبت احوال استان کرمانشاه مربوط به هفت ماهه اول سال ۱۴۰۲

الف) ازدواج و طلاق تعداد ازدواج: ۹۰۳۸ مورد تعداد طلاق: ۳۴۹۱ مورد

ب) ولادت و وفات: تعداد وفات: ۷۱۸۵ مورد مرد: ۴۲۵۳ نفر زن: ۲۹۳۲ نفر

تعداد ولادت: ۱۳۷۶۳ مورد پسر: ۷۲۵۲ نفر دختر: ۶۵۱۱ نفر

فراوانی نام انتخابی برای فرزندان متولد شده: دختران: ۱- ماهلین ۲-آوین ۳-دلوین ۴- نورا ۵- رستا

پسران: ۱- آی هان ۲- آراد ۳- شاهان ۴- کارن ۵- رایان