دخالت نمایندگان در انتصابات

دخالت نمایندگان در انتصابات

دخالت نمایندگان در انتصابات و فشار بر مدیران دولتی برای به کرسی نشاندن تصمیماتشان به مشکلات روزافزون کشورافزوده است. در این ویدیو کیپ سعی شده به برخی از اثرات نامطلوب این دخالت ها اشاره شود.