در راستای نظارت بهداشتی بر عرضه نهادهای دامی مصرفی در کارخانه‌های خوراک دام

در راستای نظارت بهداشتی بر عرضه نهادهای دامی مصرفی در کارخانه‌های خوراک دام

برگزاری جلسه با حضور مدیر کل اداره غله، معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی،معاون سلامت اداره کل دامپزشکی و نماینده کارخانجات آرد استان در محل دفتر معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی برگزار گردید

از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه عرضه نهادهای دامی منطبق با موازین بهداشتی سازمان دامپزشکی بود