‌‌در هیات ووشو استان چه خبر است؟+تصاویر

‌‌در هیات ووشو استان چه خبر است؟+تصاویر

در حالی که در تمام دنیا سرمایه های اجتماعی از مهمترین دستاوردهای بشری است و در خصوص حفظ آن اهتمام می ورزند، مشخص نیست چرا در ایران و مشخصا کرمانشاه نسبت به این مهم بی توجه هستند.

در همین ارتباط روز گذشته تعدادی زیادی از ورزشکاران و قهرمانان ورزش ووشو در اعتراض به نحوه مدیریت رئیس هیات ووشو دست به تجمعی اعتراضی در اداره کل ورزش و جوانان کرمانشاه زدند این قهرمانان در دستهای خود دست نوشته هایی داشتند مبنی بر اینکه چرا نسبت به قهرمانان بی توجهی و بی احترامی شده است. ضمنا معترضین شعارهایی در خصوص رهایی ورزش ووشو از دست رئیس هیات سر دادند.

در ادامه اعتراض برای آرام نمودن ورزشکاران، معاون ورزش اداره کل ورزش و جوانان در بین معترضین حاضر شد. علاوه بر استماع سخنان ورزشکاران از آنها خواست که آرامش خود را حفظ تا به تفاهم مناسبی دست یابند.

نهایتا اینکه مقرر شد به منظور جلوگیری از اتلاف وقت قهرمانان درب سالن ووشو بر روی آنها باز شود و در سایه تفاهم و همدلی اختلاف فی مابین حل شود.

اما بر اساس اخبار رسیده پس از مراجعه قهرمانان و ورزشکاران به سالن آکادمی ووشو مجددا با درب بسته آکادمی روبرو شدند که این موضوع باعث ناراحتی و نگرانی مضاعف آنها شد. 

اکنون از مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان این سئوال مطرح میشود که چرا و بر اساس کدام قانون رئیس هیات ووشو درب سالن را بر روی ورزشکاران و قهرمانانی که همگی از سرمایه های اجتماعی کشور هستند می بندد؟  تعطیلی تمرینات موجب خسارات جبران ناپذیری برای آنها که تمام هستی خود را در جهت ورزش قهرمانی گذاشته اند، خواهد گذاشت.