دستگیری دو سر شبکه سازمان یافته قاچاق آرد و گندم در استان

دستگیری دو سر شبکه سازمان یافته قاچاق آرد و گندم در استان

دستگیری دو سر شبکه سازمان یافته قاچاق آرد و گندم در استان کرمانشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه اعلام کرد : دو سر شبکه سازمان یافته قاچاق آرد و گندم در استان کرمانشاه دستگیر شدند .