روابط عمومی اداره کل غله استان کرمانشاه رتبه برتر کشوری را کسب کرد

روابط عمومی اداره کل غله استان کرمانشاه رتبه برتر کشوری را کسب کرد

روابط عمومی  اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه رتبه برتر کشوری را کسب کرد .
بگزارش خبرنگار لوتوس پرس؛ در پایان همایش روابط عمومی های شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که با حضور مدیران روابط عمومی های ادارات کل غله و خدمات بازرگانی ۳۱ استان کشور در مشهد مقدس برگزار شد ، روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه حائز رتبه برتر کشوری شد .
در پایان این همایش ۲ روزه که با همت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در هتل اشراق مشهد و با هدف تبادل نظر ، بررسی عملکرد روابط عمومی های سراسر کشور با رویکرد آسیب شناسی و اصلاح روند ها و فرآیندها در حوزه ارتباطات و اطلاع رسانی و همچنین برگزاری دوره های تخصصی روابط عمومی برگزار شد ، روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه حائز رتبه برتر کشوری شد .