روستائیان و عشایر همیشه در خط مقدم تولید و دفاع از نظام و انقلاب بوده اند

روستائیان و عشایر همیشه در خط مقدم تولید و دفاع از نظام و انقلاب بوده اند

جلسه هماهنگی همایش تجلیل از روستائیان و عشایر روز یکشنبه با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه و جمعی از ادارات مرتبط با این حوزه در سالن جلسات شهید قلیوند استانداری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با تبریک پیروزی های اخیر جبهه مقاومت در روزهای اخیر، توجه آحاد جامعه به جهاد تبیین مقام معظم رهبری را در آگاه سازی قشر جوان بسیار مهم توصیف کرد.

عبدالوحید محمدی در ادامه با تبریک روز ملی روستا و عشایر، نگاه ویژه به این قشر مولد و زحمتکش را مهم ارزیابی و اظهار کرد: روستائیان و عشایر همیشه در خط مقدم تولید و دفاع از نظام و انقلاب بوده اند.

وی افزود: برگزاری باشکوه همایش تجلیل از روستائیان و عشایر که قرار است در هفته جاری برگزار شود، موجب دلگرمی این عزیزان است.

در ادامه این جلسه مدیران دستگاههای اجرایی به طرح دیدگاهها و برنامه های خود به منظور برگزاری شایسته این همایش پرداختند.