رویداد بزرگ مردمی اشتغال استان کرمانشاه

رویداد بزرگ مردمی اشتغال استان کرمانشاه

رویداد بزرگ مردمی اشتغال استان کرمانشاه با حضور کارفرمایان، کاریابی ها و کارجویان ۲۶ دی ۱۴۰۲