رویداد ملی سربازان حاج قاسم طلایه داران اقتصاد مقاومتی

رویداد ملی سربازان حاج قاسم طلایه داران اقتصاد مقاومتی

نمایشگاه زنجیره تولید سرخوشه های اقتصاد مقاومتی

تجلیل از نخبگان عرصه تولید و اشتغال

کاری مشترک از سازمان بسیج سازندگی و بنیاد تعاون بسیج 

زمان: ۵ و ۶ دی ماه

مکان: سالن ۵ آذر سازمان بسیج مستضعفین