سهم فرانشیز بستری مددجویان کمیته امداد رایگان شد

سهم فرانشیز بستری مددجویان کمیته امداد رایگان شد

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سهم بیمه‌گذار در بستری مددجویان تحت حمایت کمیته امداد، سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار نیازمند، رایگان اعلام شد.

براساس بندالحاقی (۱) ماده ۷۳ لایحه مذکور؛ سهم بیمه‌گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به صورت رایگان تعیین می‌شود.

بر این اساس، بانک مرکزی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است سازوکار پرداخت سهم بیمه‌گذار (فرانشیز) یا هزینه خدمات درمانی افراد مشمول را در قالب تسهیلات با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و با امکان تضمین در قالب کسر حقوق یا کسر از حساب‌های بیمه شده نزد بانک‌های عامل از جمله حساب دریافت یارانه نقدی فراهم کند.