ششمین کنگره حزب مجمع هماهنگی اصلاح طلبان استان برگزار می شود

ششمین کنگره حزب مجمع هماهنگی اصلاح طلبان استان برگزار می شود

کنگره ششم مجمع هماهنگی اصلاح طلبان استان کرمانشاه در پاسداشت بیست و ششمین سالگرد حماسه دوم خرداد
در زوز سه شنبه دوم خرداد ۱۴۰۲ از طریق فضای مجازی در قالب پلتفرم meet برگزار می گردد.
اهم برنامه های کنگره ششم به شرح ذیل می باشد.
افتتاحیه : ساعت ۳ بعد از ظهر با حضور اعضاء، از طریق پایگاه انتخاباتی مجمع در تلگرام با حضور اعضاء

برنامه ها :
۱- گزارش شورای مرکزی به کنگره .
۲ – انتخاب شورای مرکزی ، هیأت اجرایی و دبیرکل .

اختتامیه : ساعت ۴/۵بعد ازظهر باحضور اعضاء و مهمانان از طریق پلتفرم meet 
۱ – سخنرانی جناب آقای مهندس محمد توسلی دبیرکل محترم نهضت آزادی ایران .
۲ – قرائت بیانیه پایانی کنگره ششم .