شعور اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی

شعور اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی

شعور اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی ، زیر مجموعه موضوعات فرهنگی است . هرگاه مشاهده شود حقوق شهروندی به اشکال و ابعاد مختلف رعایت نمی شود ، قطعا متولیان فرهنگ سازی یا نتوانسته اند ، یا نگذاشته اند ، یا نخواسته اند وظایفشان را انجام دهند .

یکی از بستر های فرهنگ سازی مدرسه خصوصا در مقطع ابتدایی ، توسط فرهنگیان شاد و با انگیزه است .

وقتی دروس مهارتهای زندگی جای خود را به مفاهیم ایده آلیستی و مرده باد و زنده باد میدهد .

وقتی انگیزه و امید از معلمین سلب می شود و امکانات لازم دراختیار آنها قرار نمی گیرد ، باید هم شاهد تضییع حقوق شهروندان باشیم .

باید هم شاهد خشونت اجتماعی باشیم. باید هم شاهد باشیم که عضو شورای شهر با قلدری و لات بازی و لگد و تهدید درب اتاق مدیران را باز کند .

باید هم شاهد آن باشیم که اقدامات زیر بنایی در مسیر توسعه شهر و استان جای خود را به عکسها و کلیپهای نمایشی و تبلیغی زود گذر بدهد .

✳️حیات غرب 👇👇

https://t.me/joinchat/AAAAADvW4zO3PIcEsbwgcA

http://www.hayategharb.ir