طرحی پر ابهام برای فارغ التحصیلان دانشگاه تحصیل رایگان در دانشگاه‌ها، پیشنهادی برای رفع مشکل فارغ‌التحصیلان و جلوگیری از هدر رفت منابع دولت

طرحی پر ابهام برای فارغ التحصیلان دانشگاه

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از پیشنهاد اصلاح شرایط استفاده از تحصیل رایگان در دانشگاه هاو موسسات آموزش عالی خبر داد و گفت: با تصویب این پیشنهاد، دانشجویان و هنرجویانی که بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور استفاده نمایند، مکلفند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند، در ایران خدمت نمایند.

علی خضریان، با اعلام خبر تدوین طرحی پیشنهادی برای اصلاح ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی از سوی وی، گفت: براساس اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است تحصیلات عالی رایگان را تا سرحد خودکفایی برای شهروندان فراهم نماید و طبیعتاً در قبال تکلیف دولت به ارائه آموزش عالی رایگان برای شهروندان، هر یک از شهروندان باید به میزانی که از آموزش عالی رایگان بهره‌مند می‌شوند، به کشور خدمت نمایند. در غیر این صورت ضروری است هزینه صرف شده را به دولت برگردانند.

خضریان افزود: موضوع پرداخت هزینه آموزش رایگان توسط دانشجویان و هنرجویان در صورت استنکاف از خدمت به دولت نخستین بار در ماده ۷ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل در اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰ تیر ۱۳۵۳ مورد توجه قرار گرفت. اما بر اساس ماده فوق افراد برای لغو تعهد رایگان و آزادسازی مدارک صرفاً هزینه‌های آموزشی را پرداخت می‌نمایند و سایر هزینه‌ها و کمک‌های دریافتی را به دولت پرداخت نمی‌کنند. ضمن اینکه قانون‌گذار ضوابط کلی دریافت بدهی را مشخص نکرده است.

وی اظهار کرد: علاوه بر این با وجود اینکه دانشگاه‌های کشور در استان‌های مختلف پراکنده شده‌اند و از نظر امکانات و خدمات و کیفیت آموزشی در سطح نابرابر قرار دارند، طبیعتاً هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان برای دانشجویان و دانش آموختگان هر یک از این دانشگاه‌ها باید متفاوت از یکدیگر باشد.

 

لوتوس پرس: 

 

جناب خضریان این طرح در ایران قابلیت اجرایی ندارد فقط فشار را بر مردم بیشتر می کند. با توجه به اینکه در کشور مشکل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی روز به روز بدتر می شود و بسیاری از تحصیل کردگان رشته های مختلف بیکار هستند شما با تصویب چنین طرحی فقط فرصت بدست آورن کار در سایر نقاط جهان را از جوانان می گیرید. شما ابتدا باید زمینه اشتغال را برای فارغ التحصیلان دانشگاهی فراهم کنید و در صورتیکه آنها فرصت شغلی مناسب در راستای تحصل خود داشتند و تن به کار ندادند چنین طرحی را اجرایی نمایید.

به نظر می رسد برای جبران کاهش درآمد دولت مجددا می خواهند عرصه را بر مردم تنگ کنند.