مدت خدمت دوره ضرورت تغییر نمی کند

مدت خدمت دوره ضرورت تغییر نمی کند

معاون وظیفه عمومی انتظامی استان گفت: با توجه به کاهش سه ماهه مدت خدمت دوره ضرورت که اخیرا بر این اساس ابلاغ شده است، هیچ تغییری در قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی ازقبیل معافیت جدید یا کاهش مدت خدمت در دستور کار نمی باشد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مسعود همتی اظهار داشت:  نحوه تعیین مدت خدمت دوره ضرورت در قوانین موجود تعیین تکلیف شده است و برابر ماده چهار قانون خدمت وظیفه عمومی  ، در صورتیکه مشمولان، مازاد ویا کمتر از تعداد موردنیاز باشند ،ستاد کل نیروهای مسلح نسب به پیشنهاد کاهش یا افزایش مدت خدمت دوره ضرورت اقدام می کند. وی ادامه داد: با توجه به کاهش سه ماهه مدت خدمت دوره ضرورت که اخیرا بر این اساس ابلاغ شده است، هیچ تغییری در قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی ازقبیل معافیت جدید یا کاهش مدت خدمت  در دستور کار نیست. سرهنگ همتی ادامه داد: تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی پیرامون مقررات خدمت سربازی، سازمان وظیفه عمومی فراجا بوده و از کلیه جوانان عزیز تقاضا می شود ضمن عدم توجه به گمانه زنی ها و شایعات طرح شده از جانب افراد غیر مسئول در این حوزه ، برابر اطلاع رسانی رسمی از مراجع ذی صلاح ،نسبت به برنامه ریزی برای آینده خود و مشارکت در امر تامین امنیت میهن عزیزمان اقدام نمایند.