مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه در مرکز پاسخگویی «سامد» حضور پیدا کرد

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه در مرکز پاسخگویی «سامد» حضور پیدا کرد

دکتر حمیدرضا امیری ضمن حضور در مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت( سامد) به صورت مستقیم به مشکلات و درخواستهای مردم شریف استان پاسخ داد. براساس همین گزارش، همشهریان محترم با شماره گیری تلفن ۱۱۱ به صورت مستقیم به طرح مشکلات و درخواستهای خود در زمینه های مختلف مخابراتی از جمله پوشش تلفن همراه در مناطق روستایی، قطعی ارتباط تلفن ثابت پرداخته و دکتر امیری نیز همزمان دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات مشترکین را به مسئولین حوزه های مربوطه ارجاع داد. 🗓 ۱۹ مهرماه/ ۱۴۰۲