مصاحبه اختصاصی لوتوس پرس با خانم نسترن رستمی دبیرکل سمن چهره سان مشیانه

مصاحبه اختصاصی لوتوس پرس با خانم نسترن رستمی دبیرکل سمن چهره سان مشیانه

مصاحبه اختصاصی لوتوس پرس با خانم نسترن رستمی دبیرکل سمن چهره سان مشیانه و فعال در حوزه حقوق زنان و خانواده به زودی در پایگاه خبری و کانال تلگرامی لوتوس پرس منتشر خواهد شد.

 

www.lootuspress.ir

https://t.me/LootusPress

https://eitaa.com/lootuspress