معارفه اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد

معارفه اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد

نشست تکریم و معارفه اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان و اولین مجمع عمومی سالیانه با حضور مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ، مشاور و رئیس دفتر ریاست دانشگاه و معاون فرهنگی دانشجویی برگزار شد.

در این جلسه نکاتی در خصوص دانشجو و جایگاه آن در معادلات دانشگاه و اهمیت پویایی جنبش دانشجویی برای تحقق آرمانها و بیانیه گام دوم انقلاب توسط حاضرین در جلسه عنوان گردید.